Konflikthantering

En 1-dags introduktion till Konflikthantering på arbetsplatsen.

Har du gått någon annan ledarutbildning är detta en bra påbyggnad för att öka din förmåga att hantera de konflikter som kan uppstå i teamet eller där du själv är involverad. Utbildningen lämpar sig även för dig som i din yrkesroll behöver samarbeta och förhandla med motparter där till synes olika intressen står emot varandra.

Under utbildningen berörs områden som konfliktstilar, konflikteskalering, kommunikation, svåra samtal, och tredje-partsamtal. Teoretiska inslag varvas med praktiska övningar. Genomgången utbildning skall ge grundläggande förmåga att hantera arbetsplatskonflikter och dess orsaker. Deltagarna skall känna till metoder och verktyg för att kunna agera konstruktivt och framgångsrikt i konfliktsituationer samt arbeta med förebyggande insatser.

Metoder och utbildningen vilar på mångårig forskning och beprövade metoder från bl.a Göteborgs Universitet.

Utbildningen kan ges enskilt eller med fördel i paket om 1d+1d tillsammans med Konflikthantering.