Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal ska vara raka vägen från verksamhetens övergripande mål till varje medarbetares optimala bidrag mot dem.

Är det så hos dig?

Mikael kan hjälpa dig att använda medarbetarsamtal som det – när det används rätt – fantastiska verktyg det är, och så att du går från varje samtal med en bra känsla i magen. Oavsett om din organisation aldrig genomfört medarbetarsamtal tidigare och det är helt nytt för alla, eller om ni redan har samtal och vill höja kvaliteten i dem, så hjälper Mikael er med vad ni behöver.

Ta kontakt direkt så formar vi tillsammans utvecklingsinsatsen så att den passar er!