Coachande samtal

Vision utan aktivitet = Dröm, Aktivitet utan vision = Tidsfördriv, Vision & Aktivitet kan förändra världen. – Joel Barker

Syftet med coachande samtal är att samtalspartnern själv ska hitta lösningar på sina problem där du i din roll hjälper samtalspartnern att hjälpa sig själv dvs hjälp till självhjälp genom coachande samtal.

Exempel på bra förutsättningar för coachningsamtal är när samtalspartnern:

• vill att något ska bli annorlunda, sluta göra något eller börja göra något.
• vill hitta nya lösningar och utmaningar.
• behöver förståelse i att förstå vad som är det egentliga problemet.
• verktyg för att göra aktiviteterna som möjliggör önskad förändring.

 

Utbildningens innehåll – 3 dagar

Samtal som metod
Verktyg för att samtalen skall bli så lyckosamma som möjligt. Strukturer för hur man på bästa sätt driver de samtal som behövs för att få ett önskat resultat. Utifrån en god relation och de 5 nycklarna i samtal: 1. fråga, 2. lyssna, 3. återkoppla, 4. sortera, 5 utmana.

Sortera

Verktyg som hjälper dig att snabbt komma åt var problemet finns samt vad som krävs för åtgärd för att hitta lösningen. Ett stort antal verktyg som hjälper dig att förstå, förklara och fördjupa utifrån nuläge, önskat läge, vilka hinder som finns, vilka resurser som krävs och vilka aktiviteter som behöver göras.

Struktur

Hur man kan med kommunikationsverktyg och ett coachande förhållningssätt hitta sitt egna sätt att driva coachande samtal.
Förändring
Det komplexa med förändring, och hur man med hjälp av samtal utmanar till förändring.

Rollen

Hur du som samtalsledare kan hitta din optimala roll för att driva utveckling och förändringsarbete.

Efter utbildningen har du:

• Förståelse om hur coachandesamtal kan påverka människor i en positiv riktning.
• Fördjupade kunskaper om hur du kan använda samtal som verktyg för att arbeta med människor som kan och vill förflytta sig från något eller till något.
• Skapat en bild av hur din roll som samtalspartner är eller kan bli.

Målgrupp
Du som har gått Coachande Ledarskap 1 och Coachande Ledarskap 2 hos Utveckla Ledare. Vissa undantag kan göras i samråd med Utveckla ledare.

Kursen går 1 gång per år, med begränsat antal deltagare.