Ledningsprocessen

Ledningsprocesser är de processer som används för att styra, utveckla eller samordna huvud- och stödprocesserna.

Frågor som skall besvaras för att förstå och utveckla ledningsprocessen är t ex: Hur gör vi när vi styr verksamheten? Har vi en tydlig bild av vilka komponenter som är viktiga? Driver vi de olika processerna med ordning och kontinuitet? Följer vi upp hur vi utvecklas i relation till vår strategi? Hur säkrar vi en strategisk disciplin?

Svaren på dessa frågor skall knytas ihop med det de personer och den kompetens som människorna i organisationen besitter, och de beslutsvägar och de val som människor i organisationen gör.

Mikael jobbar med en optimerad ledningsprocess där han kombinerar de traditionella ledningsprocesserna med en successionsplanering, vilket ökar förutsättningarna för att nå affärsmålen snabbare och effektivare.

Processledning
• Välja väg – att bestämma i vilken riktning och på vilket sätt verksamheten ska utvecklas.
• Visa vägen – att tydliggöra och motivera vägvalet.
• Skapa förutsättningar – att skapa finansiella, strukturella och resursmässiga förutsättningar så att verksamheten kan följa vägen.
• Följa upp och korrigera – att följa upp verksamheten och vid behov korrigera för avvikelser eller lägga in extra resurser.

Successionsplanering
• Med successionsplanering hjälper vi organisationen att matcha kvalificerade medarbetare med framtida eller nuvarande vakanta befattningar.
• Vi bygger tillsammans med ledningen upp en plan för hur kompetens skall överföras och utvecklas för att medarbetaren så småningom om skall kunna ta steget till den tilltänkta befattningen.

Vill du veta mer hur Mikael jobbar med detta får du gärna höra av dig!