Lagutveckling

Utveckla Ledare har lång erfarenhet av att utveckla arbetslag. Arbetet bygger på dokumenterad erfarenhet och vetenskaplig förankring. Fokus ligger på skräddarsydd, verksamhetsanknuten Lagutveckling.

Lagutveckling kan genomföras när arbetslaget är nybildat, står inför förändring, har konflikter som är destruktiva, har en ny chef på ingång eller att helt enkelt är i behov av utveckling.

Som bas finns Susanne Wheelans teorier om grupputveckling, i kombination med en väl beprövad modell för lagutveckling som är framtagen i början av 2000 vid Försvarshögskolan. Man kan enkelt beskriva arbetsgången vid denna typ av uppdrag, men att i detalj beskriva upplägget går inte då varje grupp behöver ett unikt upplägg. Ingen grupp är helt den andra lik, och exakt vilka insatser vi bedömer att gruppen behöver vet vi först efter första steget i processen. Det finns ingen ”quick-fix” i sådana här sammanhang. Om en grupp har samarbetsproblem eller liknande, så försvinner inte detta för att gruppen har ”roligt” en halvdag. Förändring tar tid och engagemang!

Vi arbetar alltid i par och andänder oss av upplevelsebaserad pedagogik där arbetslaget alltid utgår ifrån sina egna upplevelser av den dagliga verksamheten. På detta sätt säkerställer vi att lagutvecklingen blir verksamhetsanknuten och inte bara en engångsföreteelse.

Vi genomför alltid en Lagutveckling i tre steg.
1. Intervjuer och insamlande av information – Vi intervjuar alltid alla som ingår i arbetslaget med fokus på deras upplevelser och situation, chefen intervjuas också. Ca 30min per person brukar detta ta, ofta lite längre med chefen. Vi vill också ha en klar bild av hur organisationen ser ut och vilken roll gruppen har i denna. Utifrån vad som framkommer under detta steg formar vi steg 2.

2. Genomförande av själva Lagutvecklingen. Detta sker i internatform på neutral plats. På olika sätt processleder vi gruppen framåt i sin utveckling. Viktigt att poängtera är att vi alltid arbetar verksamhetsanknutet, d v s alla moment under Lagutveckling utgår från den verksamhet gruppen genomför i sin vardag. Vi hittar inte på några rollspel, lekar eller andra fiktiva situationer.

3. Uppföljning. I vårt koncept ingår alltid minst 1 dags uppföljning ca 2-3 mån efter genomförd lagutveckling. Vi kommer då tillbaka och processleder gruppen utifrån det som hände på lagutvecklingen samt de uppgifter gruppen fått i mellantiden.