Konflikthantering

Ibland uppstår konflikter vid en arbetsplats som man inte känner att man klarar av själv. Mikael kan då komma och hjälpa er att medla i konflikten eller hjälpa dig/er att analysera vad konflikten handlar om egentligen för att utifrån detta rekommendera lämpliga insatser.

Detta görs metodiskt och professionellt tillsammans med er och alltid med respekt för individerna. Arbetet är baserat på Tomas Jordans arbete om arbetsplatskonflikter och är beprövat både i teori och praktik.

Kontakta Mikael för ett inledande samtal, ibland behöver du bara prata med honom för att komma vidare och då avslutar vi utan kostnad.