Coachande Ledarskap 2

Den som går i andras fotsteg försvinner spårlöst.” – Artur Lundkvist

Om utbildningen
Coachande Ledarskap 2 är en fördjupande kurs där det handlar om att hitta sin personliga ledarskapsstil och optimera verkningsgraden i sitt ledarskap på bästa sätt. Med ett coachande förhållningssätt använder du kommunikationen som verktyg för att få andra att växa. Det hjälper också till att utvärdera en situation för att på bästa sätt kunna vägleda med hjälp av frågor för att skapa både delaktighet och bättre resultat.

Utbildningen är upplevelsebaserad där vi varvar teori med övningar och reflektion. Vedertagna teorier varvas med exempel kopplat från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper.

Utbildningens innehåll

Coachande förhållningssätt 

Hur man kan med kommunikationsverktyg och ett coachande förhållningssätt kan hitta metoder för: att delegera, att legitimera sitt ledarskap, att driva hårda frågor på ett mjukt sätt.

Förändring

Det komplexa med förändring, att vi blir väldigt praktiska i hur vardagen ser ut och konkreta i vad som behöver hända för att önskat utveckling skall ske. samt vilka faktorer är avgörande om du som ledare vill: arbeta med att ändra kulturer, att arbeta för att ändra gruppers beteenden, att arbeta med förändring på individer samt att arbeta med sin egen utveckling och att utmana sig i sitt ledarskap.

Konflikthantering 

Hur du som ledare kan öka din förståelse för vad en konflikt handlar om för att sedan välja rätt verktyg för att hantera konflikten oavsett om konflikten är mellan medarbetare, mellan grupper, mellan chef/medarbetare, mellan dig och medarbetare.

Sortera i vardagen

Verktyg som hjälper dig att snabbt komma åt var problemet finns samt vad som krävs för åtgärd för att hitta lösningen.

Samtal som metod
Verktyg för att samtalen skall bli så lyckosamma som möjligt.

Krångliga medarbetare 


Hur fungerar människor som inte fungerar som dig, verktyg och förståelse för våra olikheter

Efter utbildningen
Då har du kunskaper om hur ditt ledarskap påverka dina medarbetare och personliga verktyg som gör att både prestationerna och relationerna blir bättre.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till chefer, teamledare eller lärare (eller liknade) som har behov av att utveckla sig i sitt personliga ledarskap.

Förkunskaper
Någon form av position där du har haft erfarenhet av att leda människor.

Kursen går 1 gång per år i september.

”Ledare skapar sig själva – de föds eller formas inte till det.”


- Will Schutz