Coachande Ledarskap 1

Vad skulle det betyda för dig om du fick lära dig att coacha så att dina medarbetare presterar mer och med större motivation? Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna om. Med ett coachande förhållningssättet har du möjligheten att plocka fram medarbetarens inre förmågor. I tre dagar reflekterar, övar, skrattar, diskuterar och fördjupar vi oss i coachingverktyg och förhållningssätt.

Om utbildningen Coachande Ledarskap
Att coacha andra människor handlar om hjälp till självhjälp – att få bidra till att människor mår och presterar bättre. Du kommer att få ta del av och träna på förhållningssätt, verktyg och modeller som gör skillnad i både yrkeslivet och i privatlivet. Med kraftfulla kommunikationsverktyg och modeller för att snabbt sortera och analysera situationer och var personen befinner sig kan du som ledare på ett mer tydligt sätt kommunicera och agera så dina medarbetare når sina mål och växer i sina roller.

Med ett coachande förhållningssätt använder du kommunikationen som verktyg för att få andra att växa. Det hjälper också till att utvärdera en situation för att på bästa sätt kunna vägleda med hjälp av frågor för att skapa både delaktighet och bättre resultat.
Utbildningen är upplevelsebaserad där vi varvar teori med övningar och reflektion. Vedertagna teorier varvas med exempel kopplat från verkligheten samt diskussioner i mindre grupper.

Utbildningens innehåll – Coachande Ledarskap 3-dagar
• Chef, ledare eller coach? Vem gör vad och när?
• Hur man lyssnar på olika nivåer och tar in det mest väsentliga
• Hur man frågar på ett sätt som manar till förändring och reflektion
• Bli skickligare på att sortera var man står, vart vi ska, och vad behöver vi göra för att nå våra mål.
• Vad som manar till förändring- och motivationsfaktorer. Mål- delmål. Från ord till handling osv.
• Att ge och få återkoppling- hur gör man för att på bästa sätt ge kritik (både + & -).
• Göra självskattning av sig som coachande ledare – före och efter.
• Hur man skapar goda relationer

Efter utbildningen
Då har du kunskaper om hur ett coachande förhållningssätt och kommunikationsverktyg kan påverka ledarskapet så både prestationerna och relationerna blir bättre.

Målgrupp
Coachande ledarskap vänder sig till chefer, teamledare, säljare och medarbetare eller andra specialistroller som har behov av att vägleda och få andra att se sina egna lösningar och möjligheter.

Utbildningen passar även dig som har en tjänst som ställer krav på tydlig kommunikation eller har ett konsultativt arbetssätt. Tex inköpare, HR-person, säljare m.fl.

Förkunskaper
Grundläggande ledarskapsutbildning motsvarande ”Ny som chef” eller ”TEAM-Ledarskap” – är önskvärt men inget krav.

First we make our habits, then our habits make us.

Charles C. Noble

Kursen går 2 ggr per år i januari/februari och augusti/september.